Státní svátek v září

Autor: Kateřina Jurčáková <(at)>, Téma: , Vydáno dne: 15. 10. 2017

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září.Toto datum je zároveň svátkem svatého Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 za účasti Václavova bratra Boleslava. Někdy se k tomuto datu také připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna většina Slavníkovců, což v důsledku vedlo k upevnění raného českého státu.