Březen

Autor: Kateřina Jurčáková <(at)>, Téma: , Vydáno dne: 09. 04. 2018

V březnu se děti zúčastnily školy v přírodě na Sluňákově.

 Skvělí lektoři pro ně připravili výukový program Zelený ostrov.

Týden byl rozdělen do 6 částí, které symbolizují fáze postupného návratu života na ostrov. V první části se začíná výbuchem sopky, dále se věnuje rostlinám, drobným živočichům na zemi i ve vodě, lidem a tábornickým dovednostem a plavbě kolem ostrova na rybníce. V závěru se všichni společně zamýšlí, jaká by mohla být budoucnost ostrova.

Děti lovily drobné živočichy, určovaly jejich názvy, sbíraly přírodniny, vymodelovaly si sopku a uslutečnily pravý chemický pokus. Všichni se prošli lužním lesem, setkaly se s tamní florou i faunou. Viděli známky života bobrů. Svezli se na raftech. Upekli si vlastnoručně vyrobené pečivo i výborné (byť obyčejné) buřty. 

Na škole v přírodě se všem dětem moc líbilo. Vyprávěli mi o ní s nadšením. Měli mnoho nezapomenutelných zážitků. A mimo jiné jim tam i chutnalo. Však se podívejte do fotogalerie.

Za skvělý týden děkuji paní vychovatelce Janičce, paní učitelce Martince a celému týmu ze Sluňákova.